1. Inleiding

In het kader van onze activiteiten (het aanbieden van onze website, mobiele applicatie en bezorgservice) verzamelen, bewaren, gebruiken en/of anderszins verwerken wij persoonsgegevens. Op basis van de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming (zoals de algemene verordening inzake gegevensbescherming, de AVG) kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot (een deel van) de persoonsgegevens die wij in dat kader verwerken.

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit omvat in de eerste plaats informatie waaruit conclusies kunnen worden getrokken over uw identiteit, bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres of uw e-mailadres. Statistische gegevens die wij bijvoorbeeld verzamelen wanneer u onze website bezoekt en die niet met u in verband kunnen worden gebracht, vallen niet onder het begrip persoonsgegeven. U kunt deze privacyverklaring afdrukken of opslaan via uw browser.

Gorillas Technologies GmbH hierna te noemen: “Gorillas”, “wij” of “ons” begrijpt dat uw privacy belangrijk is en dat u meer informatie wenst over de manier waarop uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt. Wij respecteren en waarderen uw privacy en zullen uw persoonsgegevens alleen verzamelen en gebruiken op de wijze en voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring. Dit is in overeenstemming met onze verplichtingen en uw rechten onder de toepasselijke wet- en regelgeving.

Attentie: Door gebruik te maken van onze diensten en door uw persoonsgegevens met ons te delen, erkent u dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt op de manier zoals beschreven in deze privacyverklaring. Dit houdt niet in dat u 'toestemming' geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet op basis van uw toestemming, tenzij dit uitdrukkelijk wordt aangegeven.

2. Informatie over ons

Bedrijfsnaam: Gorillas Technologies GmbH

Adres: Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlijn

e-mail: hello@gorillasapp.com, telefoon: 0049 / 176 759 681 44.

Voor alle vragen met betrekking tot gegevensbescherming in verband met onze producten of het gebruik van onze website kunt u ook altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Hij is te bereiken op bovenstaand postadres en op het e-mailadres hello@gorillasapp.com (trefwoord: "attn. Data Protection Officer").

3. Wat dekt deze privacyverklaring en wiens persoonsgegevens verwerken wij?

Deze privacyverklaring is bedoeld om de naleving van de Europese privacywetgeving en -regelgeving te waarborgen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de AVG. Deze privacyverklaring is relevant voor iedereen wiens persoonsgegevens wij verwerken in het kader van onze (bedrijfs)activiteiten.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wettelijke basis wij uw persoonsgegevens mogen verwerken en in het bijzonder:

 • Welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe;
 • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen;
 • Of en wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen aan of delen met derden;
 • Uw rechten.

Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Van tijd tot tijd kan het zijn dat wij deze privacyverklaring moeten bijwerken. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert of als wij onze bedrijfsvoering veranderen op een manier die invloed heeft op de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. De meest recente versie van onze privacyverklaring zal altijd beschikbaar zijn op onze website. U kunt ons ook vragen om u een kopie van de meest recente versie van deze privacyverklaring te sturen.

In het geval dat de privacyverklaring materieel en/of substantieel verandert, zullen wij u actief informeren over deze verandering en u de nieuwe versie van de privacyverklaring verstrekken.

Opmerking: Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, welke persoonsgegevens betrekking hebben op een ander natuurlijk persoon dan uzelf (bijvoorbeeld van uw kinderen), verzoeken wij u de betreffende persoon te voorzien van (een kopie van) deze privacyverklaring voordat u ons zijn/haar persoonsgegevens verstrekt.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe verzamelen we deze persoonsgegevens?

De gegevensverwerking is noodzakelijk om het bezoek aan de website mogelijk te maken en de permanente functionaliteit en veiligheid van onze systemen te garanderen. Uw gegevens worden ook tijdelijk opgeslagen in interne logbestanden voor de hierna beschreven doeleinden, om statistische informatie over het gebruik van onze website samen te stellen, om onze website verder te ontwikkelen met betrekking tot de gebruiksgewoonten van onze bezoekers en om onze website in het algemeen administratief te onderhouden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • om een overeenkomst met u tot stand te laten komen of uitvoering daaraan te geven;
 • op basis van ons gerechtvaardigd belang;
 • op grond van onze wettelijke verplichting;
 • op basis van uw toestemming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

4.1. Onze website oproepen

Telkens wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij de gegevens die uw browser automatisch verzendt om u in staat te stellen de website te bezoeken. Deze zijn in het bijzonder:

 • IP-adres van het aanvragende apparaat,
 • datum en tijdstip van het verzoek,
 • adres van de opgeroepen website en de verzoekende website,
 • informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem van het toestel.

4.2. Bestellen op de Gorillas website

Wanneer u iets bij ons bestelt, verzamelen wij de volgende informatie die wij nodig hebben om de goederen aan u te leveren.

 • Facturatie- en leveringsadres,
 • telefoonnummer,
 • Informatie over betaalmethode, bv. keuze van betaalmethode (PayPal, SumUp, contant geld aan de deur of EC-kaart, Visa, Mastercard aan de deur),
 • Geolocatie (alleen op basis van uw toestemming)

4.3. Betaling op de website van Gorillas

Wij bieden verschillende betaalmethoden aan waarmee u ofwel op het moment van bestellen ofwel na levering kunt betalen. Daartoe werken wij samen met verschillende betalingsdienstaanbieders. In het bijzonder hebben wij de volgende dienstverleners opdracht gegeven betalingen te verwerken:

 • voor betaling via PayPal: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
 • voor betaling met krediet-/debetkaart ter plaatse: SumUp Inc., 1209 Orange St, Wilmington, DE 19801, Verenigde Staten
 • Alle informatie die u in het kader van de betalingsverwerking aan de voornoemde dienstverleners verstrekt, wordt niet door hen aan ons doorgegeven. Wij ontvangen alleen bericht dat de betaling is verricht.

4.4. Het opslaan van cookies op de website voorkomen (opt-out)

Als u wilt voorkomen dat onze website cookies op uw apparaat opslaat, klikt u hier. Let op: Als u op de link klikt, worden geen cookies opgeslagen. Houdt u er rekening mee dat hierdoor sommige functies op onze website niet meer goed werken en dat de website mogelijk niet correct wordt weergegeven.

4.5. Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor analysedoeleinden

Om onze website te verbeteren, maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (bijv. web beacons) voor de statistische verzameling en analyse van algemeen gebruikersgedrag op basis van toegangsgegevens. Wij maken ook gebruik van analytische diensten om het gebruik van onze verschillende marketingkanalen te evalueren.

De in het volgende gedeelte beschreven gegevensverwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij het op de behoeften afgestemde ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze website. Informatie over de bezwaarmogelijkheden met betrekking tot onze analysemaatregelen door middel van een zogeheten opt-out-cookie. Houd er rekening mee dat na het wissen van alle cookies in uw browser of het daaropvolgende gebruik van een andere browser en/of profiel, opnieuw een opt-out-cookie moet worden ingesteld.

4.6. Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor analysedoeleinden op de website

Google Analytics van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), om onze website te analyseren en te verbeteren op basis van uw gebruikersgedrag. Uw IP-adres wordt echter ingekort voordat de gebruiksstatistieken worden geanalyseerd, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken over uw identiteit. Voor dit doel is Google Analytics op onze website uitgebreid met de code "anonymizeIP" om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te verzekeren. U kunt de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door een door Google ter beschikking gestelde browser add-on te installeren. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door deze dienst, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google Analytics.

4.7. Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor online reclame op de Gorillas website

Wij gebruiken ook cookies en vergelijkbare technologieën voor reclamedoeleinden. Sommige van de toegangsgegevens die bij het gebruik van onze website worden verzameld, worden gebruikt voor op interesses gebaseerde reclame. Door deze toegangsgegevens te analyseren en te evalueren, kunnen wij u gepersonaliseerde reclame tonen op onze website en op de websites van andere aanbieders. Dit betekent reclame die overeenstemt met uw werkelijke interesses en behoeften. De in het volgende gedeelte beschreven gegevensverwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om u gepersonaliseerde reclame aan te bieden of op basis van uw toestemming. In het volgende deel willen wij deze technologieën en de daarvoor gebruikte providers nader toelichten.

De verzamelde gegevens kunnen met name betrekking hebben op:

 • het IP-adres van het apparaat,
 • de datum en het tijdstip van toegang,
 • het identificatienummer van een cookie,
 • de apparaatidentificatie van mobiele apparaten,
 • technische informatie over de browser en het besturingssysteem. De verzamelde gegevens worden echter uitsluitend pseudoniem opgeslagen, zodat geen directe conclusies over de personen mogelijk zijn.

In de volgende lijst van de door ons op de website van Gorillas gebruikte technologieën vindt u telkens ook informatie over de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen onze analyse- en reclamemaatregelen door middel van een zogenaamde opt-out-cookie. In het bijzonder maken wij gebruik van de volgende diensten op de website voor de doeleinden die hieronder nader worden beschreven:

 • Facebook-conversietags (ook "Facebook Pixel") van Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS. Wij gebruiken de tags om het algemene gebruik van onze websites te analyseren en om de doeltreffendheid van Facebook-reclame te volgen. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Facebook.
 • Facebook Custom Audiences In het kader van onze online communicatie maken wij ook gebruik van diensten van het sociale netwerk Facebook voor op gebruik gebaseerde gebruikersgerichte targeting. Daarbij worden op onze pagina's zogenaamde trackingpixels geïntegreerd, via welke een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand wordt gebracht. Op die manier ontvangt Facebook van uw browser de informatie dat onze pagina door uw eindapparaat is opgeroepen. Als u een account hebt bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Wij kunnen alleen selecteren welke segmenten van Facebook-gebruikers onze reclame te zien krijgen. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede over uw instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook, dat u hier kunt inzien.
 • Google AdWords conversion tracking en remarketing door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Door middel van AdWords-conversietracking registreren en analyseren wij gedefinieerde klantacties (zoals klikken op een advertentie, paginaweergaven, downloads). Wij gebruiken AdWords Remarketing om u geïndividualiseerde reclameboodschappen voor onze producten te tonen op partnerwebsites van Google. U kunt voorkomen dat Google cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden in de instellingen voor op interesses gebaseerde advertenties van Google. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Google.
 • Google DoubleClick van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Wij gebruiken Google DoubleClick om u te benaderen met op interesses gebaseerde advertenties op partnerwebsites en verschillende zoekmachines, zoals hierboven beschreven. Het gebruik van DoubleClick stelt Google en haar partner websites in staat om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze website of andere websites op het internet. U kunt voorkomen dat Google cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden in de instellingen voor op interesses gebaseerde advertenties van Google. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Google.

4.8. Verdere gegevensverwerking voor marketingdoeleinden op de website

Wij gebruiken de gegevens die wij van onze websitebezoekers verzamelen ook voor onze eigen marketingdoeleinden. Alle websitebezoekers ontvangen individuele productaanbevelingen op onze website op basis van hun gebruik van onze website. Daartoe verwerken wij de volgende gegevens:

 • Belgegevens
 • Zoektermen
 • Producten in de Gorillas winkelwagen.
 • Wij informeren onze klanten af en toe via e-mail of post over producten die wij aanbieden en die voor klanten interessant kunnen zijn.

4.9. Sociale media

Op onze website vindt u links naar de sociale mediadiensten van Facebook, Twitter en Instagram. U kunt de links naar de websites van deze diensten herkennen aan het desbetreffende bedrijfslogo. Als u deze links volgt, komt u bij Gorillas' bedrijfsaanwezigheid op het respectievelijke sociale media platform. Deze klik brengt een verbinding tot stand met de servers van de respectieve sociale mediadiensten en geeft door dat u onze website hebt bezocht. Verdere gegevens worden doorgegeven aan de aanbieder van de sociale mediadienst, waaronder bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van het apparaat,
 • de datum en het tijdstip waarop de website werd geraadpleegd,
 • de apparaat identificatie van mobiele apparaten,
 • informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem
 • Indien u reeds bent ingelogd bij de desbetreffende sociale mediadienst op het moment dat de link wordt geactiveerd, kan de dienst uw gebruikersnaam en mogelijk zelfs uw echte naam uit de verzonden gegevens afleiden en deze informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij de sociale mediadienst. Door u vooraf af te melden van uw gebruikersaccount, kunt u deze mogelijkheid van toewijzing aan uw persoonlijke gebruikersaccount uitsluiten.

Daarnaast beheren wij sociale mediaprofielen op sociale netwerken, zogenaamde fanpagina's, bij aanbieders zoals Facebook, Instagram, YouTube of Twitter.

Op deze fanpagina's publiceren wij regelmatig inhoud, aanbiedingen of productaanbevelingen. Zodra u onze fanpagina's bezoekt, bijvoorbeeld door een post te liken, registreren de beheerders van de sociale netwerken uw gebruiksgedrag met cookies of soortgelijke technologieën, zodat algemene statistieken over interesses en demografische kenmerken zoals leeftijd, geslacht of regio kunnen worden verzameld. Het type, de omvang en het doel van de verwerking van de gegevens worden daarbij bepaald door de sociale netwerken.

De servers van de sociale mediadiensten bevinden zich in de VS en andere landen buiten de Europese Unie. Daarom kunnen de gegevens ook worden verwerkt door de aanbieder van de sociale mediadienst in landen buiten de Europese Unie. Bedrijven in deze landen onderworpen zijn aan gegevensbeschermingswetten die persoonsgegevens over het algemeen niet in dezelfde mate beschermen als in de lidstaten van de Europese Unie.

Bovendien wijzen wij erop dat wij geen invloed hebben op de omvang, de aard en het doel van de gegevensverwerking door de aanbieder van de sociale mediadienst. Meer gedetailleerde informatie over het gebruik van uw gegevens door de op onze website geïntegreerde sociale mediadiensten vindt u in het privacybeleid van de desbetreffende sociale mediadienst.

5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

In beginsel bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de vervulling van de contractuele of wettelijke verplichtingen waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Daarna wissen wij de gegevens onmiddellijk, tenzij wij de gegevens tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn nog nodig hebben als bewijs voor civielrechtelijke vorderingen of op grond van wettelijke bewaarplichten.

Voor doeleinden van bewijsvergaring bewaren wij contractuele gegevens gedurende drie jaar vanaf het einde van het jaar waarin de zakelijke relatie met u eindigt. Eventuele vorderingen verjaren op dit moment op zijn vroegst overeenkomstig de standaard wettelijke verjaringstermijn.

Ook daarna moeten wij om boekhoudkundige redenen nog steeds een deel van uw gegevens bewaren. Wij zijn hiertoe verplicht op grond van wettelijke documentatieverplichtingen die kunnen voortvloeien uit het Duitse handelswetboek, de Duitse belastingwet, de Duitse bankwet, de Duitse wet op het witwassen van geld en de Duitse wet op de effectenhandel. De daarin genoemde termijnen voor het bewaren van documenten bedragen twee tot tien jaar.

6. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen de huidige technische maatregelen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen, met name om uw persoonsgegevens te beschermen tegen gevaren tijdens de overdracht van gegevens en tegen kennisneming door derden. Deze zijn aangepast aan de huidige stand van de techniek. Om de persoonlijke gegevens die u op onze website invoert te beveiligen, maken wij gebruik van Transport Layer Security (TLS), waarmee de informatie die u invoert wordt gecodeerd.

7. Dragen wij uw persoonsgegevens over en/of delen wij deze met derden?

Een overdracht van de door ons verzamelde gegevens vindt in beginsel alleen plaats indien:

 • u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG,
 • de openbaarmaking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient, bij het niet openbaar maken van uw gegevens,
 • wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens bekend te maken in verband met officiële onderzoeken, rechterlijke beslissingen of gerechtelijke procedures overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG, of
 • dit is wettelijk toegestaan en noodzakelijk overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG voor de verwerking van contractuele relaties met u of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die op uw verzoek plaatsvinden.

7.1. Overdracht aan dienstverleners

De in het privacybeleid genoemde dienstverleners kunnen met name zijn: datacentra die onze website en databases opslaan, IT-dienstverleners die onze systemen onderhouden en consultancybedrijven. Als wij gegevens doorgeven aan onze dienstverleners, mogen zij de gegevens alleen gebruiken om hun taken uit te voeren. De dienstverleners zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en aangesteld. Zij zijn contractueel gebonden aan onze instructies, hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de rechten van de betrokkenen te beschermen en worden regelmatig door ons gecontroleerd.

Naast de reeds genoemde dienstverleners zijn dat met name:

 • Betalings- en factureringsdienstverleners, zodat wij u verschillende betalingsmethoden kunnen aanbieden en facturering kunnen uitvoeren (PayPal Europe SE, SumUp Inc., Stripe Inc. enz.).
 • Marketingdienstverleners, zodat wij u relevante aanbiedingen en productaanbevelingen kunnen doen, en andere dienstverleners (Facebook Inc, Firebase Inc, Freshworks Inc. [voorheen Freshdesk Inc.], Google AdWords, OneSignal Inc, Mixpanel Inc, Segment Inc).

7.2. Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van de Google Tag Manager, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). De Tag Manager wordt gebruikt om tracking tools en andere diensten, zogenaamde website tags, te beheren. Een tag is een element dat wordt opgeslagen in de broncode van onze website, bijvoorbeeld om bepaalde gebruiksgegevens te registreren. Voor de Google Tag Manager is het gebruik van cookies niet nodig. De Google Tag Manager zorgt ervoor dat de gebruiksgegevens die onze partners nodig hebben (cf. de hierboven beschreven procedures voor gegevensverwerking), aan hen worden doorgegeven.

In sommige gevallen worden de gegevens verwerkt op een server van Google in de VS. In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, zullen wij passende waarborgen treffen om het gegevensbeschermingsniveau van uw persoonsgegevens voldoende te waarborgen, zoals het sluiten van de EU modelcontracten.

8. Uw rechten

 • U hebt het recht om op elk moment informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Wanneer u om informatie verzoekt, zullen wij u de gegevensverwerking uitleggen en u een overzicht geven van de gegevens die over u zijn opgeslagen.
 • Indien door ons opgeslagen gegevens onjuist of niet meer actueel zijn, hebt u het recht deze gegevens te laten corrigeren.
 • U kunt ook vragen dat uw gegevens worden gewist. Indien verwijdering uitzonderlijk niet mogelijk is wegens andere wettelijke voorschriften, worden de gegevens afgeschermd zodat zij alleen voor dit wettelijke doel beschikbaar zijn. U kunt de verwerking van uw gegevens ook laten beperken, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de gegevens waarover wij beschikken onjuist zijn.
 • U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat wij u een digitale kopie zullen bezorgen van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt indien u daarom verzoekt.
 • Overeenkomstig artikel 7, lid 2, AVG heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer zullen voortzetten. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.
 • Voor zover wij uw gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), AVG, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens overeenkomstig art. 21 AVG, voor zover daarvoor gronden bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval beschikt u over een algemeen recht van verzet, dat ook door ons zonder opgaaf van redenen zal worden uitgeoefend.

Om uw hier beschreven rechten uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Dit geldt ook indien u afschriften wenst te ontvangen van garanties waaruit een adequaat niveau van gegevensbescherming blijkt. Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op herroeping of verzet, volstaat het een informeel bericht te sturen naar de hierboven vermelde contactgegevens.

Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die voor ons verantwoordelijk is. U kunt dit recht doen gelden bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. In Nederland is de bevoegde toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens adres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, Den Haag, telefoonnummer: 070-8888 500.

Status: maart 2021